Adobe Acrobat Reader DC 2022.001.20085

Adobe Acrobat Reader DC 2022.001.20085

Adobe Systems Incorporated – 1,1MB – Shareware – Windows Mac
ra khỏi 13 phiếu
image/svg+xml VERY GOOD User Rating
Adobe Acrobat Reader DC là chuẩn miễn phí, đáng tin cậy để xem, in ấn và annotating file PDF. Nhưng bây giờ, nó kết nối với Adobe Document Cloud-vì vậy, nó dễ dàng hơn bao giờ hết để làm việc với file PDF trên máy tính và các thiết bị di động.

Tổng quan

Adobe Acrobat Reader DC là một Shareware phần mềm trong danh mục Tiện ích tối ưu hóa hệ thống được phát triển bởi Adobe Systems Incorporated.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 15.142 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Adobe Acrobat Reader DC là 2022.001.20085, phát hành vào ngày 09/03/2022. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 09/04/2015.

Adobe Acrobat Reader DC đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows/Mac. Tải về tập tin có kích thước 1,1MB.

Người sử dụng của Adobe Acrobat Reader DC đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Adobe Acrobat Reader DC!

Cài đặt

người sử dụng 15.142 UpdateStar có Adobe Acrobat Reader DC cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
Adobe Systems Incorporated
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản